Utolsó frissítés: 2016. febr. 19.

Önéletrajz


Családnév: BARTÓK

Keresztnév: Katalin

Született: Váczy

Születési idő és hely: 1942. VII. 22., Kolozsvár

Mail cím: bartkatlen2012@yahoo.com

 

Tanulmányok:

- 1959‒1964: Babeş‒Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár, Biológia-Földrajz Kar, Biológia-Botanika specializálás, diploma száma 11680/1964;

- 1982‒1985: Posztuniverzitáris angol nyelvképzés, Babeş‒Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár.

 

Doktorátus és más akadémiai címek:

- 1979‒ A Biológiai Tudományok doktora, „A humusz és kelátjainak szerepe a növények ásványi táplálkozásában”, diplomaszám 2084/749 (1980);

- 2001– A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja.

 

Specialitás: botanikus (lichenológia, növénykórtan, fitoszociológia, biodiverzitás védelem, természetvédelmi területek védelme)

 

Munkahelyek:

- 1965‒1974: Tartományi Agrokémiai és Pedológiai Laboratórium;

- 1974‒1990: Biológiai Kutató Intézet, Kolozsvár, tud. kutató;

- 1990‒1999: Biológiai Kutató Intézet, Kolozsvár, tud. főkutató;

- 1999‒2007: Babeş‒Bolyai Tudományegyetem KolozsvárBiológia-Geológia Kar, Taxonómia és Ökológia Tanszék, egyetemi docens;

- 2007‒2012: Babeş‒Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár, Környezettudomány és Környezetmérnöki Kar, Természetvédelem és Gazdálkodás Tanszék, óraadó tanár.

 

Ismert idegen nyelvek:

- román (felsőfokon írás, olvasás, önálló felhasználó)

- angol (középfokon írás, olvasás, önálló felhasználó)

- német (csak szakszöveg olvasás, alapszintű felhasználó)

 

Tudományos társaságok:

- Romániában: Nemzeti Talajtani társaság;

- Román Fitoszociológiai Társaság, Erdélyi Múzeum Egyesület;

- Külföldön: American Bryological and Lichenological Society, International Association for Lichenology, British Royal Lichenological Society (levelező tag).

 

Külföldi tanulmányutak:

- Institute für Botanik, Karl-Franzens Universität Graz, Austria (1990, 1992, 1994);

- Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, Magyarország (1994);

- MTA Ökológiai és Botanikai Intézete, Vácrátot, Magyarország (1995);

- Magyar Nemzeti Múzeum Növénytára, Budapest, Magyarország (1995,1999);

- The Natural History Museum, London, Anglia (1995, 1997, 1999);

- Domus Hungarica ösztöndíj, Budapest, Magyarország (2002, 2005, 2007, 2009).

 

Tudományos dolgozatok:

- összesen 113: 22 konferencia kötetekben, 90 szakfolyóiratokban (ebből 24 külföldi szaklapokban, 3 ISI), 1 recenzió; egyedüli szerző 49, első szerző 33 dolgozatban;

- 19 tudománynépszerűsítő írás.

 

Könyvek: 8

 

Könyvfejezetek: 7

 

Részvétel tudományos konferenciákon:

- Romániában: 102

- Külföldön: 31

 

Kutatási szerződések: 30, nemzetközi projektek: 9

 

Tudományos munkásság:

- erdélyi talajok humusz tartalma, a humusz kelátok szerepe a növények ásványi táplálkozásában;

- zuzmóközösségek minőségi és mennyiségi tanulmányozása különböző Romániai ökoszisztémákban (Retyezát, Nyugati Érchegység, Hagymás hegység, Radnai Havasok, Cozia, Bihari hegység, stb.);

- egyes zuzmócsaládok taxonómiai, korológiai és ökológiai tanulmányozása (Lobariaceae, Pannariaceae, Peltigeraceae, Nephromataceae, stb.);

- a zuzmók, mint különböző szennyezőanyagok (nehézfémek, SO2, rádionukleidek) bioindikátorai, felhasználásuk a biomonitoringban;

- nehézfémek bioakkumulációja és mobilizációja zuzmókban;

- a zuzmók, mint az ökológiai folytonosság indikátorai erdőkben;

- Románia biodiverzitása és természetvédelmi területei.

 

Didaktikai munkásság:

 

1995 – 2012:

- Természetvédelem és Környezetvédelem (előadás, laborgyakorlat);

- Biogeográfia (előadás, laborgyakorlat);

- Növényrendszertan (laborgyakorlat);

- Növénykórtan (előadás, laborgyakorlat),

- Növénytársulástan (előadás);

- Biodiverzitás konzerválása – Természetvédelem (előadás, laborgyakorlat);

- A természet védelme Romániában (előadás, laborgyakorlat);

- Természetvédelmi területek Romániában (előadás, laborgyakorlat);

- Románia természetvédelmi területei és fenntartásuk kezelési módszerei (előadás, laborgyakorlat).

 

Tagság:  

- Contribuţii Botanice Cluj és Studii şi cercetări de biologie, Bistriţa (szerkesztő bizottság),

- Kelemen Nemzeti Park Tudományos Tanácsa.

 

 

Dr. Bartók Katalin

egyetemi docens

 

Kolozsvár, 2015. XII. 16.